กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

รายการทั้งหมด = 15 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
467 ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 10 พ.ย. 54  วรกร สุพร
2174 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2175 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2598 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2599 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2733 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2915 ประกาศแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 7 มี.ค. 66  วรกร สุพร
2942 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 พ.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2946 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 24 มิ.ย. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2947 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 พ.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
3028 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) คณะอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 20 มี.ค. 66  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3039 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 18 ก.ค. 65  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3040 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 18 ก.ค. 65  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3207 นโยบายคุณภาพ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3253 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ